Activiteiten

Scouting Regio Groningen organiseert verschillende activiteiten voor de groepen binnen haar regio. Deze activiteiten worden georganiseerd door het Regionaal Activiteiten Team, kortweg RAT.

De belangrijkste doelstelling van het RAT is het organiseren van Regionale activiteiten waar door leidinggevenden en/of jeugdleden om wordt gevraagd. Deze activiteiten worden veelal per deelgebied verzorgd. Het is de taak van het RAT om minimaal één keer per jaar een ledenactiviteit voor iedere speltak en een activiteit voor de leidinggevenden uit de Regio Groningen te organiseren. De activiteiten kunnen Regionaal of in de deelgebieden georganiseerd/uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van o.a. wensen en behoeften, mogelijkheden, speltak e.d. Voor vragen en/of problemen kan contact worden opgenomen met de coördinator van het betreffende RAT deelgebied of groepsconsulent.

Speltakoverleg
Het contact tussen het regionaal activiteiten team (RAT) en de groepen vind plaats via de speltakoverleggen. Het speltakoverleg bestaat uit de RAT-leden, groepsconsulenten en de leid(st)ers van de diverse speltakken van de groepen uit het deelgebied. In deelgebied oost word het RAT ook wel spelteam genoemd en het speltakoverleg spelteamoverleg. Op het speltakoverleg worden de actuele regionale en landelijke onderwerpen (kort) benoemd door de groepsconsulent. Daarnaast worden de diverse activiteiten gepland, georganiseerd en geevalueërd.

Deelgebied Noord

De groepen uit deelgebied noord kunnen contact opnemen met Thijs of Hilda van het regiobestuur. De planning van activiteitenteam noord is in de kalender te vinden.

  Klik hier voor meer activiteiten

Deelgebied Oost

De groepen uit deelgebied oost kunnen contact opnemen met de coördinator RAT Oost via ratoost @ scoutinggroningen.nl. De planning van van activiteitenteam oost is in de kalender te vinden.

Leden van activiteitenteam Oost
Groepen in deelgebied Oost

Klik hier voor meer activiteiten

Deelgebied Zuid / Water

De groepen uit deelgebied zuid en de waterwerkgroepen kunnen contact opnemen met de coördinator RAT Zuid via ratzuid @ scoutinggroningen.nl. De planning van activiteitenteam zuid is in de kalender te vinden.


Leden van activiteitenteam Zuid
Groepen in deelgebied Zuid

Klik hier voor meer activiteiten

Vorige pagina: Trainingsteam
Volgende pagina: Scouting Academy & Trainingen