Competentie Gericht Opleiden (CGO)

Het CWO stapt over op een nieuw opleidingssysteem, Competentie Gericht Opleiden (CGO).

Een beknopte samenvatting, het CWO systeem kent een:

  • 'consumenten opleiding': de diploma's I, II en III (bijvoorbeeld Kielboot of Roeien)
  • 'kader opleiding': op vaarscholen bestond dit uit een uitgebreide instructeursopleiding

Aan de consumenten opleiding zal niets veranderen, de kaderopleiding zal echter voor vaarscholen en verenigingen gelijk getrokken worden: Competentie Gericht Opleiden. Dit systeem is gebaseerd op instructeurs die het niveau beoordelen en niet langer op examinatoren (BG'ers). Dat houdt dus in dat ook verenigingen met volledig opgeleide instructeurs moeten gaan werken. Dat zal voor Scouting echter nooit haalbaar zijn op de manier zoals het CGO nu geformuleerd is en ook voor de niet-Scouting watersportverenigingen is dit een onhaalbare kaart. De grootste bottleneck zal zijn dat examens pas afgenomen mogen worden door Zi-3 instructeurs of hoger. Een Zi-3 instructeur is onder andere in het bezit van Kielboot IV.

Hoewel de implementatie van het CGO al voor 2010 gepland staat, is het Watersportverbond pas onlangs begonnen met het informeren van verenigingen. We staan dus pas aan het begin van het veranderingstraject. Onze werkgroep roeien en zeilen van de landelijke admiraliteit heeft zitting in de stuurgroep CGO. Er is in dit stadium gelukkig nog ruimte voor onderhandeling om uiteindelijk tot een werkbaar systeem te komen. Daarvoor is het zeer belangrijk om te weten welke kwaliteiten wij als Scouting in huis hebben hiervoor is er aan alle RA's (Regionale Admiraliteit) gevraagd een inventarisatie te maken van kaderdiploma's binnen de RA.