Competentie gericht opleiden (CGO) 2010

Besprekings verslag COT overleg 10 april 2010

Het COT overleg stond dit keer bijna volledig in het teken van het nieuwe CGO systeem. Zoals in 2009 al aangegeven zal het CWO dit jaar overstappen op een nieuw opleiding systeem genaamd Competentie Gericht Opleiden of kort CGO. Er wordt hierbij een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'consumenten opleidingen' en 'kader opleidingen'. Met het eerste worden de kinderen bedoelt die op dit moment CWO kielboot 1, 2 of 3 lessen volgen of hebben gevolgd, voor deze groep zal er binnen het nieuwe CGO systeem niets veranderen. Voor de tweede groep, de 'kader opleidingen' verandert er wel wat. Met kader wordt hier bedoelt de leiding (groeps Beoordelings Gemachtigden of groeps BG'ers) en admiraliteits beoordelings gemachtigden (Admiraliteits BG'ers) die CWO kielboot 1, 2 of 3 zeil lessen geven en CWO kielboot 1, 2 of 3 examens afnemen.

Oude en nieuwe situatie:
In de oude situatie werden CWO kielboot 1 en 2 lessen en examens binnen de eigen groep gegeven door een groeps BG'er. Deze groeps BG'er wordt in het nieuwe systeem vervangen door een zeil instructeur niveau 2. Kielboot 3 examens werden afgenomen door een admiraliteits BG'er, deze wordt in het nieuwe systeem een zeil instructeur niveau 3. Hiermee wordt het kader binnen scouting gelijk gesteld aan het kader binnen een zeilschool. Bijkomend voordeel voor onze admiraliteit is dat het maximum aantal van 4 examinatoren hiermee komt te vervallen.

Waar moet een zeil instructeur niveau 2 aan voldoen?
Een zeil instructeur niveau 2 moet in het bezit zijn van een CWO kielboot 3 diploma, een scouting Nederland (leiding) erkenning hebben en een vragen formulier hebben ingevuld (deze formulieren zijn binnenkort bij mij op te vragen). Als je aan deze voorwaarden voldoet krijg je een zeil instructeur pasje met een nummer. Dit nummer kun je vervolgens gebruiken om kielboot 1 en 2 diploma's en vorderingenstaten mee af te tekenen. De oude BG stempels komen te vervallen op het moment dat je een zeil instructeurs pasje hebt ontvangen. Aan het pasje zijn wel kosten verbonden, deze eenmalige kosten zullen ongeveer liggen tussen de EUR 15,00 en 20,00.

Waar moet een zeil instructeur niveau 3 aan voldoen?
Ben je BG'er voor de admiraliteit of zou je dit in de toekomst graag willen worden dan volgt hier waar een zeil instructeur niveau 3 aan moet voldoen. Een zeil instructeur niveau 3 moet in het bezit zijn van een CWO kielboot 4 diploma en moet een proef van bekwaamheid (PvB) hebben afgelegd. Zo'n PvB mag worden afgenomen door een zeil instructeur niveau 4 bijvoorbeeld bij de zeilschool van scouting Nederland in Harder Haven. Er zijn plannen in de maak om de omscholing van admiraliteits BG'ers landelijk te gaan organiseren, de opleiding zal ca. 3 weekeinden in beslag nemen. Men is op dit moment echter nog aan het zoeken naar een geschikte locatie omdat de zeilschool in Harder Haven dit jaar wordt verbouwd.

Planning:
Het streven is om eind juni 2010 alle groeps en admiraliteits BG'ers te hebben omgezet naar een zeil instructeur niveau 2 en om vervolgens eind 2010 alle admiraliteits BG'ers te hebben opgeleid tot zeil instructeur niveau 3.

Samengevat:
oud: Groeps BG
nieuw: Zeil instructeur niveau 2
voorwaarden : CWO KB3 diploma en erkenning + ingevuld vragen formulier.
mag afnemen: CWO kielboot 1 en 2 examens.

oud: Admiraliteits BG
nieuw: zeil instructeur niveau 3
voorwaarden: CWO KB4 diploma en PvB afgelegd.
mag afnemen: CWO KB3 examens.

Mocht je nog vragen hebben over het CGO systeem kun je me een email sturen via admiraliteit20 (apenstaartje) gmail.com

Richard van der Meer
COT RA20 Berend Botje