Taken van de Admiraliteit

Regio Coördinator Waterwerk oftewel Voorzitter van de Admiraliteit:

 • Is gezeten in het Regio Bestuur.
 • Coördineert het waterwerk, de Admiraliteit.
 • Bevorderen van contacten tussen land- en waterwerk in de regio Groningen.


Groepsconsulent Waterwerk:

 • Is gezeten in het Regio Bestuur.
 • Aanspreekpunt voor ondersteuningsvragen en problemen vanuit de groepen.
 • Het inventariseren van de wensen- en behoeften m.b.t. training vanuit de groepen.
 • Het signaleren van geschikte Waterwerkkandidaten voor het RTT (Regionaal Trainings Team).


NTC (Nautisch Technische Commissie):

 • Coördineren van het MBL/ CWO examen.
 • Het verstrekken van informatie aan leidinggevenden i.v.m. het MBL/ CWO systeem.
 • Aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot het MBL/ CWO.
 • Werving van BG'ers (Beoordelings Gemachtigden) voor het MBL/ CWO.