Bestuur

Het regiobestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB), de co├Ârdinatoren van de ondersteunende regioteams en de groepsconsulenten. De bestuursleden worden door de regioraad benoemd. Het geheel wordt schematisch weergegeven in het organogram.

Het DB draagt zorg voor de dagelijkse afhandeling van reguliere bestuurlijke zaken. Het DB bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De taak van het regiobestuur is het ondersteunen van de scoutinggroepen in de regio Groningen. Daarnaast fungeert de regio als intermediair tussen het landelijk niveau van Scouting Nederland en de scoutinggroepen.

De regio richt zich op de volgende gebieden:

  • deskundigheidsbevordering: Scouting Academy
  • activiteiten: regionaal activiteitenteams
  • ondersteuning: groepsconsulenten, groepsontwikkeling en helpdesk
  • communicatie
  • waterwerk

In het beleidsplan 2011-2015 en werkplan 2011-2012 vind je meer over de taken en verantwoordelijkheden van de regio Groningen en hoe we dit in de komende periode vorm gaan geven.

Een overzicht van de regiobestuursleden vind je in de Wie is Wie.


Vorige pagina: Groepen
Volgende pagina: Admiraliteit 20 - Berend Botje