Communicatieteam

Op dit moment (februari 2009) zijn er in de Regio Groningen op plaatselijk niveau 27 Scoutinggroepen waarin 415 kaderleden samen met 2497 jeugdleden wekelijks actief zijn. Op Regioniveau zijn binnen Groningen 56 kaderleden actief.

Een enorme groep om op constructieve wijze vorm te geven aan het beleid en de activiteiten van Scouting Groningen en de Vereniging Scouting Nederland. Zowel in de onderlinge afstemming als informatie van externe partners naar de verschillende verenigingsgeledingen heeft de Regio een belangrijke rol. De verantwoordelijkheid naar een effectieve informatievoorziening impliceert een uitvoerig onderhoud van communicatiemiddelen en netwerk.

Om zowel het beleid vanuit de landelijke vereniging, de trends uit de vrijwilligerssector en de beleidsdoelen vanuit het Jeugd- en Jongerenwerk snel en concreet om te zetten in beleid en activiteiten, zal de komende beleidsperiode relatief veel tijd gestoken worden in netwerken en overlegmomenten. Het Regionaal Communicatieteam zal hierin een belangrijke rol spelen.

Het Regionaal Communicatieteam heeft als taak het geven van voorlichting en de ondersteuning op het gebied van communicatie van de groepen uit de Regio Groningen.

Kerntaken van het Communicatieteam tot 2011 zijn:

  • Het verzorgen van de interne en externe communicatie;
  • Het uitgeven van een Regionieuwsbrief;
  • Het onderhouden/actueel houden van de website op het internet;
  • Het versterken en onderhouden van contacten met de lokale en regionale media;

 


Vragen, opmerkingen en suggesties?

Vul het onderstaande formulier in.

 

Vorige pagina: Teams
Volgende pagina: Webmail voor regiomedewerkers