Helpdesk

Het duidelijk neerzetten van een drietal informatiepunten voor de Regio moet het thema worden voor de voor de komende beleidsperiode. Met als uitgangspunt dat de lokale Scoutinggroep een optimaal aanbod van activiteiten kan bieden aan haar jeugdleden, en alle randvoorwaarden daarvoor gerealiseerd kunnen worden door de ondersteuning vanuit de Regio.

De volgende informatiepunten zullen in de beleidsperiode worden gerealiseerd:

  • een informatiepunt Helpdesk voor alle algemene ondersteuningsvragen van de scoutinggroepen en externen;
  • een informatiepunt voor alle vragen inzake trainingen;
  • een informatiepunt voor uitleen en beheer van regiomaterialen.

In de beleidsperiode zal dan ook, waar nodig, vernieuwing plaats vinden om de informatiepunten te richten op een zo volledig mogelijke en kwalitatief hoogstaande service en dienstverlening ten behoeve van de klanten. Factoren als bereikbaarheid, snelheid van informatie en advies, administratie van trainingen en uitleen van materialen spelen hierin een belangrijke rol.

Kerntaken van de Regionaal Team Helpdesk tot 2011 zijn:

  • De Helpdesk zorgt snel voor concrete antwoorden op gestelde vragen door leden en niet-leden van Scouting Regio Groningen;
  • Voor Scoutinggroepen in de Regio Groningen profileert het Team Helpdesk zich als dé vraagbaak voor de diverse ondersteuningsvragen;
  • Het inventariseren van de binnenkomende vragen teneinde in de toekomst nog klantvriendelijker (en minder belastend voor de informatiepunten) te kunnen functioneren;
  • Verzorgen van de trainingsadministratie door deelname aan het interregionaal Team Trainingsadministratie (zie ook de trainingsbrochure);
  • Beheren en verstrekken van het uitleenmateriaal en PR-materiaal
  • Beheren van de specialisten databank.

Vorige pagina: Medewerkerbeleid
Volgende pagina: Trainingsteam