Medewerkerbeleid

Vrijwilligers vormen binnen Scouting de eigenlijke basis van de vereniging. Jeugd- en jongerenwerk wat recht doet aan kinderen gaat gepaard met deskundigheid en continuïteit. Deskundigheid wil de Regio Groningen waarborgen middels opleiden en begeleiden, continuïteit door een sterk medewerkersbeleid.

Beide dienen borg te staan voor een bewuste en kritische houding naar het eigen functioneren ten aanzien van het spel met de kinderen.

Het moet voor vrijwilligers aantrekkelijk worden om te functioneren in de Regio Groningen. Naast training en andere vormen van deskundigheidsbevordering is voor vrijwilligers in Scouting de individuele waarde van verkregen ervaringen van groot belang. De Regio coördinator medewerkersbeleid heeft, als ‘personeelswerker’ in de Regio hierin een belangrijke rol. Daarnaast zal ook op Regioniveau een steeds concretere vraag liggen naar een beleid van waaruit Regiomedewerkers kunnen worden begeleid.

Kerntaken van de Regiocoördinator medewerkersbeleid zijn voor deze beleidsperiode:

  • bewaakt en voert het medewerkersbeleid van de Regio uit;
  • ondersteunt, adviseert en coördineert de werving en selectie van nieuwe medewerkers (intake- en functioneringsgesprekken e.d.)
  • stimuleert regiomedewerkers om deel te nemen aan landelijke bijeenkomsten.
  • de ondersteuning van de groepsbegeleider, met specifieke aandacht voor zijn/haar positie en functie als ‘personeelswerker’ binnen de scoutinggroep.

Vorige pagina: Activiteitenteams
Volgende pagina: Helpdesk