Waterwerkteam

Het Regionaal Waterwerkteam heeft als taak het geven van (nautisch-technische) ondersteuning aan de waterwerkgroepen uit de Regio Groningen en de organisatie van de diverse CWO-examens binnen de Regio Groningen.

Kerntaken voor de komende beleidsperiode voor dit Regioteam zijn:

  • coördineren van CWO-programma Groningen;
  • organiseren van een Regionale admiraliteit van Regio Groningen;
  • bevorderen van de samenwerking tussen het land- en waterwerk in de Regio;
  • nauw samenwerken met de groepsconsulent Waterwerk en de waterwerkgroepen;
  • meehelpen met het opstellen van waterwerkprogramma’s tezamen met RAT en RTT;
  • signaleren van geschikte waterwerkkandidaten voor het RAT en RTT;
  • werving CWO- waterwerk examinatoren.
  • verzorgen van aanvullende cursussen, zoals bijv. motordrijver.

Vorige pagina: Groepsconsulenten
Volgende pagina: Activiteitenteams