Groepsconsulent Waterwerk

Plaats in de organisatie
De Regio Groningen is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke niveau. De groepsconsulent maakt deel uit van het Algemeen Bestuur Regio Groningen.

Doel van de functie

 • Het coördineren en organiseren en signaleren van de ondersteuningsvragen vanuit de Waterscoutinggroepen.
 • Het rapporteren van de ondersteuningsvragen en signalen vanuit de Waterscoutinggroepen aan het regiobestuur en/of de regioteams.
 • Een goede relatie met de Waterscoutinggroepen opbouwen en het inventariseren van de wensen/ behoeften van leidinggevenden en bestuurders van de Waterscoutinggroepen omtrent de te organiseren ledenactiviteiten, het aanbod van trainingen en de overige ondersteuning

Hoofdtaken

 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de relatie met de Waterscoutinggroepen.
 • Het zijn van een eerste aanspreekpunt voor vragen en signalen van de Waterscoutinggroepen; het eventueel beantwoorden of doorverwijzen van de gestelde vragen.
 • Is verantwoordelijke voor een vraag gestuurd aanbod; het inventariseren van de wensen/ behoeften van leidinggevenden en bestuurders van de Waterscoutinggroepen.
 • Is verantwoordelijk voor het budget voor de werkzaamheden van groepsconsulenten in zijn/ haar deelgebied
 • Neemt deel aan het landelijk groepsconsulenten beraad.
 • Levert een bijdrage aan het functioneren van de helpdesk.
 • Het jaarlijks organiseren van minimaal 2 speltak-overleggen in het eigen deelgebied voor alle leidinggevenden.

Functie-eisen

 • Je bent (of wordt) lid van Scouting Nederland
 • Minimum leeftijd 23 Jaar
 • Je bent in bezig van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) of vraagt een VOG aan.
 • Beschikt over communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken, en dient "coaching" kwaliteiten bezitten.
 • Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Is in staat een vertrouwensrelatie met een Waterscoutinggroep op te bouwen.
 • Heeft affiniteit en ervaring met het waterwerk.

Gewenst

 • Dient bereid zijn om door middel van het volgen van cursussen en training, deskundigheid te vergaren.
 • Klantgerichte en resultaat gerichte instelling, projectmatig kunnen werken.
 • Ervaring in een coördinerende functie.
 • Ervaring en deskundig op het gebied van trainingen; bij voorkeur binnen Scouting.

Aanstelling / benoeming

 • De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur.
 • De Groepsconsulent Waterwerk wordt benoemd door de regioraad, voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging.

Wat hebben wij te bieden?

 • Een verantwoordelijke en uitdagende functie.
 • Een duidelijk takenpakket.
 • Een enthousiast team.
 • De mogelijkheid tot het opdoen van ervaring, deskundigheid en veel nieuwe contacten.

Inschatting tijd belasting

 • Gemiddeld 6 uur per maand

 


Vorige pagina: Groepsconsulent Noord